Ελαιοδιαχωριστές

 Οι παλινδρομικοί και περιστροφικοί κινητήρες μπορεί να χάσουν μέρος λαδιού μαζί με το ψυκτικό υγρό καθώς αυτό φεύγει από τον κινητήρα. Αυτό το λάδι μετά μπορεί να φύγει μαζί με το ψυκτικό υγρό σε κάθε σημείο του συστήματος και τελικά να επιστρέψει στον στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή. Προκειμένου το λάδι να φύγει μαζί με το ψυκτικό υγρό σε όλο το κύκλωμα, πρέπει να έχουν εφαρμοστεί πρακτικές καλών σωληνώσεων. Ανεπαρκής τεχνικές μπορεί να οδηγήσουν στο να παγιδευτεί το λάδι μέσα στο κύκλωμα, εμποδίζοντάς το έτσι να επιστέψει στον κινητήρα. Εάν αρκετό ψυκτέλαιο έχει παγιδευτεί στο κύκλωμα ο συμπιεστής μπορεί να στερηθεί από λάδι και πιθανόν να προκληθεί ζημιά στα κουζινέτα.

Οι ελαιοδιαχωριστές χρησιμοποιούνται ώστε να διαχωρίσουν και να συλλέξουν μέρος από το λάδι στην γραμμή κατάθλιψης καθώς φεύγει από τον κινητήρα και να το επιστρέψουν στον στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή. Το μείγμα ψυκτικού υγρού/λαδιού φεύγοντας από τον συμπιεστή μπαίνει στον ελαιοδιαχωριστή όπου η ταχύτητα του μείγματος επιβραδύνεται από την χρήση των εσωτερικών διαχωριστικών, impingement screens ή προκαλεί ξαφνική αλλαγή στην κατεύθυνση του εκβαλλώμενου αερίου. Αυτή η μείωση ταχύτητας του μείγματος ψυκτικού υγρού/λαδιού προκαλεί την πτώση σημαντικού τμήματος του λαδιού από το μείγμα στο κάτω μέρος του διαχωριστή λαδιού.

Στο κάτω μέρος του διαχωριστή λαδιού υπάρχει ένα φλοτέρ συνδεδεμένο απευθείας με τον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα. Καθώς το επίπεδο λαδιού αυξάνει στο κάτω μέρος του διαχωριστή, το φλοτέρ θα προκαλέσει το άνοιγμα της βαλβίδας και λόγω του ότι υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ του διαχωριστή λαδιού και του στροφαλοθαλάμου του συμπιεστή, μέρος του λαδιού μπορεί να επιστρέψει στον στροφαλοθάλαμο.

Παρόλο που οι διαχωριστές λαδιού μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικοί, δεν μπορούν να διαχωρίσουν όλο το λάδι από το ψυκτικό υγρό. Κάποια ποσότητα λαδιού πάντα ταξιδεύει μαζί με ψυκτικό υγρό σε κάθε σημείο του συστήματος. Τεχνικές καλών σωληνώσεων πρέπει πάντα να ακολουθούνται κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Ακόμα και με διαχωριστή λαδιού ανεπαρκείς τεχνικές σωληνώσεων τελικά θα οδηγήσουν το λάδι να παγιδευτεί στο σύστημα και να παρουσιαστεί έλλειψη λαδιού στον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα.

Διαρροή φρέον και λαδιού

Ολοι οι συμπιεστές ψύξης περιέχουν λάδι, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να λιπαίνονται τα κινητά μέρη του συμπιεστή. Ως μέρος του κανονικού κύκλου συμπίεσης μέρος από το λάδι μπορεί να αντληθεί έξω από τον συμπιεστή μαζί με το ψυκτικό υγρό. Οσο λάδι φεύγει από τον συμπιεστή πρέπει να επιστρέψει σ\\\” αυτόν; διαφορετικά μπορεί να προκληθεί εσωτερική βλάβη στον συμπιεστή.

Σαν μέρος οποιασδήποτε συντήρησης ή τεχνικού ελέγχου το επίπεδο λαδιού του συμπιεστή πρέπει να ελέγχεταιΕπίπεδο λαδιού που καλύπτει το 1/4 έως 1/2 του ελαιοδείκτη είναι γενικά αποδεκτό, αλλά πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι υποδείξεις (συστάσεις) του κατασκευαστή συμπιεστών για το κατάλληλο επίπεδο λαδιού του προιόντος του.

Εάν ο τεχνικός ανακαλύψει χαμηλότερο επίπεδο λαδιού, τι πρέπει να κάνει; Θα πρέπει αμέσως να συμπληρώσει λάδι στον συμπιεστή; Η σωστή απάντηση είναι \»ΌΧΙ\» . Θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί \»που πήγε το λάδι;\»

Έχει διαρρεύσει έξω από το κύκλωμα ή μπορεί να έχει παγιδευτεί (διαρρεύσει) μέσα στο κύκλωμα. Το πιο πιθανό είναι να έχει διαρρεύσει μέσα στο κύκλωμα και απλά συμπληρώνοντας λάδι στον συμπιεστή να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά. Το παγιδευμένο λάδι μπορεί να επιστρέψει στον συμπιεστή και μαζί μ\\\” αυτό που έχει προστεθεί ο συμπιεστής να έχει υπερκαλυφθεί και να καταστραφεί.

Είναι πιθανό η απώλεια λαδιού να είναι αποτέλεσμα μιας μεγαλύτερης διαρροής του κυκλώματος. Ωστόσο πρέπει να εξετάζουμε  προσεκτικά μιάς και κανονικά δεν μπορεί να απομακρυνθεί πολύ λάδι εξ\\\’αιτίας μιάς διαρροής.Η διαρροή του κυκλώματος πρέπει να επισκευαστεί: το κύκλωμα πρέπει να επανατροφοδοτηθεί με ψυκτικό υγρό, και στην συνέχεια να αποφασιστεί για το αν θα συμπληρωθεί λάδι ή όχι. 

Εάν δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού τότε το λάδι πρέπει να υφίσταται μέσα στο κύκλωμα. Μπορεί να μην είναι μέσα στον συμπιεστή αλλά σίγουρα είναι κάπου μέσα στο κύκλωμα (συνήθης θέση είναι είτε μέσα στην γραμμή αναρρόφησης είτε μέσα στον εξατμιστή). Ο τενχικός θα πρέπει να ελέξγει που είναι το λάδι και γιατί έχει παγιδευτεί εκεί.

Εάν είναι μέσα στον εξατμιστή, θερμαίνοντάς τον αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επιστροφή του λαδιού στον συμπιεστή. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα σε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών καθώς είναι εφοδιασμένα με αντιστάσεις γιά την λειτουργία απόψυξης. Ο τεχνικός μπορεί να ξεκινήσει τον κύκλο της απόψυξης ώστε να ζεσταθεί ο εξατμιστής και να βοηθήσει έτσι στην επιστροφή του λαδιού. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να γίνουν περισσότερες από μία αποψύξεις

τοποθέτηση εξατμιστών

Η τοποθέτηση των εξατμιστών μέσα σε ένα θάλαμο είναι πολύ σημαντική για την απόδοση του συστήματος. Ο αέρας που βγαίνει από τους εξατμιστές πρέπει να κινείται ανεπηρέαστος για να δεσμεύει όπου υπάρχουν αυξημένα θερμικά φορτία όπως από τα πλαϊνά τοιχώματα, το ταβάνι και τα προϊόντα. Να αποφεύγεται να τοποθετείται ο εξατμιστής σε θέση που είναι κοντά σε πόρτα ή άνοιγμα γιατί μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετα φορτία μέσα στο θάλαμο, λόγω της λειτουργίας του ανεμιστήρα του στοιχείου. Ακόμη, όταν τοποθετούνται πολλαπλά στοιχεία σε ένα θάλαμο, να αποφεύγεται να τοποθετείται ο ένας εξατμιστής απέναντι από τη ροή του αέρα του άλλου στοιχείου, επειδή μπορεί να προκύψουν προβλήματα απόψυξης.

Ελέγξτε και επιλύστε τα προβλήματα νωρίς!

Η νέα θερμή σεζόν πλησιάζει. Επαγγελματίες συντηρήστε από τώρα τα ψυκτικά μηχανήματά σας και τους ψυκτικούς θαλάμους σας. Σωστό και απαραίτητο είναι η αλλαγή φίλτρου γραμμής υγρών, το οποίο λειτουργεί όπως τα ανθρώπινα νεφρά στο αίμα.
Αυτό αντί να φιλτράρει το αίμα φιλτράρει το ψυκτικό μέσο ( φρέον ) με αποτέλεσμα να επιτυνχάνετε περισσότερη κατακράτηση ξένων σωματιδίων στο φίλτρο και όχι στο κύκλωμα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι ο καθαρισμός του συμπυκνωτή της ψυκτικής μονάδας απο σκόνες ,λίπη, κ.λ.π.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι ο καθαρισμός του εξατμιστή του ψυκτικού κυκλώματος, καθώς και κάποιες ρυθμίσεις των οργάνων ελέγχου.

filter

 Βιομηχανική ψύξη

 Συστηματα ψυξης χρησιμοποιουνται πλεον ευρεως στη βιομηχανια για τη συντηρηση τροφιμων .Αυτος ο οδηγος αφορα πρωταρχικα την ψυξη στη βιομηχανικη χρηση της και τις μεγαλες κλιματιστικες εφαρμογες. Ομως οι βασικες αρχες , που εδω αναλυονται εφαρμοζονται σε ολα τα συστηματα ψυξης. Ο οδηγος αυτος γραφτηκε για να επενθυμισει και να συμπληρωσει τις βασικες γνωσεις των μηχανικων που εξειδικευονται στον τομεα ενεργειακης διαχειρισης στη βιομηχανια, καθως και ολων αυτων που ασχολουνται με την αγορα , τοποθετηση,συντηρηση και αποδοτικη λειτουργια των συστηματων ψυξης.Τα συστηματα ψυξης εγκαθιστανται για να παραγουν  η να διατηρουν τη θερμοκρασια ενος χωρου η υλικου σε σταθερη χαμηλη θερμοκρασια. Με λιγα λογια, δημιουργουμε ψυξη με την αφαιρεση θερμοτητας απο το ψυχομενο χωρο.Η επιλογη ομως των ψυκτικων συστηματων τις περισσοτερες φορες γινεται με μονο κριτηριο την απαιτουμενη ψυκτικη ικανοτητα, χωρις να λαμβανεται υποψη η αποδοση και το κοστος ψυξης. Ερευνες εχουν δειξει οτι ενα ποσοστο  25% μπορει να εξοικονομηθει παρα πολυ ευκολα.Η αποδοτικη λειτουργια ενος ψυκτικου συστηματος ειναι αναμφιβολα συνδυασμενη με τον σκοπο της αγορας  του, το σχεδιασμο του, την εγκατασταση και τη χρηση του.Για να γινει αντιληπτο τι σημαινει αποδοτικη λειτουργια θα πρεπει να κατανοησουμε τη βασικη λειτουργια του ψυκτικου συστηματος τα πλεονεκτηματα και τα μειονεκτηματα του  .

   

Η ψυξη σημερα κυριως χρησιμοποιειται για τη διατηρηση χαμηλων θερμοκρασιων συμφωνα με τις απαιτησεις βιομηχανικων διαδικασιων η για τη διατηρηση θερμοκρασιων ανεσης στους χωρους κατοικιας και εργασιας.Η Χρηση της γινεται επισης αναγκαια για τη συντηρηση τροφιμων -ποτων για μεγαλα χρονικα διαστηματα , ελαχιστοποιωντας συγχρονως την υποβαθμιση της ποιοτητας τους. Πριν προχωρησει  κανεις στην αγορα και λειτουργια ενος ψυκτικου μηχανηματος πρεπει να αναρωτηθει αν χρειαζεται ψυξη.Υπαρχουν αρκετοι τροποι να διατηρηθει η να παραχθει ψυξη, χρησιμοποιωντας τηναπο φυσικους πορους παρεχομενη ψυξη η δροσισμο, οπως  για παραδειγμα η χρηση:1)Των πυργων ψυξης που μπορουν να ψυχουν το νερο στους 30°C και ακομη χαμηλοτερα και στις πιο ζεστες μερες του καλοκαιριου.
2)Του αερισμου με προυποθεσεις  η νυχτερινου αερισμου κατα τη διαρκεια των καλοκαιρινων μηνων.
3)Του νερου απο πηγαδια μικρου βαθους γεωτρησεων η απο πηγες, που συνηθως εχει θερμοκρασια γυρω στους 10°C καθολη τη διαρκεια του ετους.
4)Της μονωσης που επιπλεον θεωρειται αναγκαια διοτι λειτουργει το ιδιο καλα στο να διατηρει τη ζητουμενη θερμοκρασια τοσο εντος οσο και εκτος χωρου που μας ενδιαφερει.
5)Εξωτερικων σκιαστρων (παντζουρια, ρολα )για τον ελεγχο της ηλιακης ακτινοβολιας, συνηθως τους καλοκαιρινους  μηνες κ.λ.π.Υπαρχουν πολλες διαταξεις παραγωγης ψυξης , ομως μια εχει κυριως επικρατησει, αυτη με μηχανικη συμπιεση.Στη χωρα μας η ψυξη γινεται ως επι το πλειστον με μηχανικη συμπιεση. Στη χωρα μας η ψυξη γινεται  ως επι το πλειστον με μηχανικη συμπιεση ατμου και εφαρμοζεται σε ψυκτικες εγκαταστασεις ισχυος 40w  εως 17,5 MW ανα μοναδα. Βεβαιως, για να λειτουργησουν απαιτειται μηχανικη ενεργεια ωστε να τεθει σε κινηση ο συμπιεστης.Υπαρχουν φυσικα και αλλες ψυκτικες διαταξεις , συμπεριλαμβανομενου και του κυκλου ψυξης με απορροφηση,στις οποιες δεν υπαρχει συμπιεστης, αλλα μια πηγη θερμοτητας (συνηθως υγραεριο).Οι διαταξεις αυτες δεν εχουν επικρατησει λογω ψυχρου λειτουργικου κοστους σε κανονικες συνθηκες λειτουργιας.

  Παλινδρομικοι ΣυμπιεστεςΕιναι ο πλεον κοινος τυπος συμπιεστη . Απαρτιζεται απο ενα εως δεκαεξι κυλινδρους. Ενας μικρος παλινδρομικος συμπιεστης  απορροφα λιγοτερο απο 10 kw, ενας μεσαιου μεγεθους  10-50 KW και τελος ενας μεγαλου μεγεθους με πολλαπλους  κυλινδρους  απο 50 KW και πανω.Οι πιο συγχρονοι ειναι οι παλινδρομικοι συμπιεστες με ανωτατο οριο στροφων μικροτερο απο 1.800 rpm.Η ταχυτητα περιστροφης εχει περιορισμενο ευρος γιατι με την αυξηση της πανω απο καποια τιμη μειωνεται η ροη του ψυκτικου μεσου (ατμοποιημενου )μεσω των βαλβιδων (επιτρεπομενα ορια 60m/s στο R-717, 46m/s και R22) Οι πιο συνηθισμενοι παλινδρομικοι συμπιεστες διακρινονται αναλογα με τις συνθηκες λειτουργιας τους σε: 1.Μονοβαθμιες (single):Mπορουν να πετυχουν θερμοκρασιες αναρροφησης εως -45,5° C με θερμοκρασια συμπηκνωσης 35°C και χρηση ψυκτικου μεσου R-502.   2.Χαμηλης βαθμιδας (Booster):λειτουργουν σε χαμηλες θερμοκρασιες κυριες με ψυκτικο μεσο R22 και R-717 (-65oC με R22 και -54°C με R717). 3.Διβαθμιους συμπιεστες :πετυχαινουν θερμοκρασιες χαμηλες εως 62°C με χρηση R22.Ο διβαθμιος συμπιεστης πετυχαινει τη χαμηλη και υψηλη βαθμιδα ενος διβαθμιου κυκλου μεσα σε ενα κελυφος και με τον ιδιο κινητηρα. Ορισμενοι κυλινδροι χρησιμοποιουνται για τη χαμηλη βαθμιδα,οι δε υπολοιποι για την υψηληΠεριστροφικοι ΣυμπιεστεςΤους συμπιεστες οπου ο μηχανισμος συμπιεσης του αεριου ακολουθει περιστροφικη η κυκλικης μορφης κινηση, τους χαρακτηριζουμε ως περιστροφικους συμπιεστες. Διακρινουμε τα εξης ειδη Μικρης δυναμικοτητας περιστροφικους συμπιεστες: Ειναι μικρου μεγεθους συμπιεστες και χρησιμοποιουνται στον κλιματισμο. Εχουν σχετικα μικρη σταθμη θορυβου και ελαχιστους κραδασμους. Ταχυτητα περιστροφικης 2.950 εως 3.450 rpm.Κατασκευαζονται σε δυο τυπους : Μεγαλης δυναμικοτητας περιστροφικους συμπιεστες :Χρησιμοποιουνται κυριως σε χαμηλη βαθμιδα (Booster) ψυκτικου κυκλωματος για θερμοκρασιες -87 C εως -20° με μεγαλες παροχες ψυκτικου μεσου εως 600 m³/h και ιπποδυναμεις  εως 600ΗΡ.

Συμπιεστες ελικοειδους μορφης (Screw type)

Χωριζονται σε δυο κατηγοριες :α)Με μονο ελικα :Εφαρμοστηκαν μετα το 1960 στον κλιματισμο και την βιομηχανικη ψυξη . Αποτελουνται απο εναν κοχλια (ροτορα )και ενα ζευγαρι τροχων αστεροειδους μορφης. Ο κεντρικος κοχλιας εχει εξι (6)ελικοειδεις προεξοχες και οι δυο τροχοι απο εντεκα (11) δοντια που βρισκονται σε δυο αντιθετες πλευρες απο τον κεντρικο κοχλια. Κατα τη συνεχης περιστροφη του κοχλια και των στεροειδων τροχων διακρινουμε τρεις φασεις :Αναρροφηση, Συμπιεση, καταθλιψη. β)Με διδυμο ελικα (Screw tyre):Oι συμπιεστες  με διδυμο ελικα αναπτυχθηκαν μετα το 1930.Στη βιομηχανια ψυχους εφαρμοστηκαν μετα την αναπτυξη της μεθοδου εκτοξευσης λιπαντικου, το 1950.Αποτελειται απο δυο κοχλιες ελικοειδους μορφης, που περιστρεφει ο ενας τον αλλο και το κελυφος του . Συνηθως οι δυο κοχλιες, εχουν ιδια διαμετρο. Η Συμπιεση γινεται σε τεσσερις φασεις:Αναρροφηση -Μεταφορα -Συμπιεση -Καταθληψη.Οι ιπποδυναμεις των κινητηρων των κοχλιωτων συμπιεστων κυμαινονται μεταξυ 20 και 1500HP.Απαραιτητη προυποθεση για την αποδοτικη  αξιοπιστη λειτουργια των κοχλιωτων συμπιεστων ειναι η σωστη και αδιακοπη λειτουργια του κυκλωματος κυκλοφοριας , εκτοξευσης, ανακτησης και ψυξης του λιπαντικου. Στους διδυμους κοχλιωτους συμπιεστες υπαρχει μηχανισμος για συνεχη μεταβολη του φορτιου συνηθως απο 10% εως 100%. Το μηχανισμο μεταβολης του φορτιου κινει ενα εμβολο που μετακινειται με τη βοηθεια της πιιεσης του λιπαντικου

Φυγοκεντρικοι συμπιεστες (Turbocompressors)

Εχουν εφαρμογη στη βιομηχανικη ψυξη και τον κλιματισμο κυριως που απαιτουνται μεγαλες παροχες ψυκτικου μεσου εως και 50.000 m³/h.     Οι ταχυτητες περιστροφης κυμαινονται απο 1.800 εως 90.000 rpm και η θερμοκρασια αναρροφησης τους απο -100 ° C. O λογος συμπιεσης κυμαινεται μεταξυ 2 και 30. Εργαζονται με ολα τα ψυκτικα μεσα.

Σπειροειδεις συμπιεστες (Scroll)

Και οι σπειροειδεις συμπιεστες ειναι περιστροφικου τυπου με θεικο εκτοπισμα. Χρησιμοποιουνται ως επι το πλειστον σε μικρες συσκευες κλιματιστικων αντλιων θερμοτητας (5-35 ΚW) και συστηματα κλιματιστικων αυτοκινητων. Το σπειροειδες ειναι ανοικτο σπειρωμα υποστηριζομενο σε μια επιπεδη πλακα. Η σπειροειδης διαταξη αποτελειται απο δυο σπειροειδες. Το ενα σταθερο και το αλλο, ειναι τοποθετημενο σε σχεση με το σταθερο κατα γωνια 180°,κινουμενο γυρω απο το σταθερο σημειο του σταθερου (παραλληλη μετατοπιση ). Καθως το κινουμενο μετατοπιζεται παραλληλα , το αεριο εισερχεται στο μεταξυ διαστημα των σπειροειδων και συγκεκριμενα  στα ακρα της διαταξης. Καθως το αεριο κινειται εσωτερικα, ο ογκος του κενου μειωνεται και το αεριο συμπιεζεται. Τελος η θυριδα εκτονωσης ανοιγει και το αεριο εκτονωνεται. Ο σπειροειδης συμπιεστης εχει σταθερη σχεση συμπιεσης. Η σχεση συμπιεσης ρυθμιζεται απο τον αριθμο των τυλιγματων του ανοικτου σπειρωματος και τη θεση των θυριδων αναρροφησης και εκτονωσης. Οι σπειροειδης συμπιεστες ειναι κατα 10% πιο αποδοτικοι απο ολους τους περιστροφικους που χρησιμοποιουνται σημερα στις κλιματιστικες μοναδες.

Αφύγρανση : μια απλή λύση

Είναι αδύνατον να εμποδίσουμε την είσοδο του νωπού αέρα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους. Μπορούμε όμως χάρη στην αφύγρανση να αφαιρέσουμε την υγρασία του αέρα που αργότερα θα μετατραπεί σε πάγο. Η συμπύκνωση δημιουργεί ομίχλη γύρω από τις πόρτες και μειώνει δραματικά την ορατότητα. Πέραν από τους λόγους ασφαλείας, ο πάγος εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων και των προθαλάμων εφόσον για την ομαλή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων συνήθως χρειάζονται αρκετές εργατοώρες για την αφαίρεση του πάγου.Επίσης, ο πάγος επηρεάζει και την αποδοτικότητα του ψυκτικού μηχανήματος, αυξάνει την ανάγκη για απόψυξη και την θερμοκρασία. Ο νωπός αέρας περιέχει νερό και το νερό αυτό θα μετατραπεί σε πάγο μόλις έρθει σε επαφή με κρύες επιφάνειες. Η Αφύγρανση αφαιρεί το νερό από τον αέρα και έτσι δεν δημιουργούνται προβλήματα στους αεροψυκτήρες, στα δάπεδα, στις πόρτες, στους τοίχους και στους προθαλάμους. 

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμός των μικροβίων

Η συμπύκνωση και ο πάγος στους αεροψυκτήρες μειώνουν την ψυκτική απόδοση. Παρόλο που ο αεροψυκτήρας μπορεί να μειώσει την υγρασία του κρύου αέρα, το νερό που συμπυκνώνεται πάνω στον αεροψυκτήρα προσθέτει ένα μεγάλο λανθάνον φορτίο στον αεροψυκτήρα μειώνοντας έτσι το ποσοστό της θερμότητας που ο αεροψυκτήρας μπορεί να αφαιρέσει μέσα από τον ψυκτικό θάλαμο. Το νερό αυτό παγώνει πάνω στον αεροψυκτήρα δημιουργώντας προβλήματα και μειώνοντας την αποδοτικότητά του. Η θερμοκρασία μέσα στον ψυκτικό θάλαμο αλλά και η θερμοκρασία τον προϊόντων αυξάνεται και έτσι ξεκινάει η δημιουργία πάγου που σταδιακά θα οδηγήσει στο σταμάτημα της λειτουργίας των ανεμιστήρων.Οι αποψύξεις χρησιμοποιούνται συχνά για να αφαιρέσουν τον πάγο από τον αεροψυκτήρα προσθέτοντας όμως επιπλέον θερμότητα στον ψυκτικό θάλαμο. Γενικά, οι αποψύξεις γίνονται ακόμα και όταν υπάρχει πάρα πολύ λίγος πάγος στον αεροψυκτήρα με αποτέλεσμα να προστίθεται ακόμη περισσότερη θερμότητα. Συνήθως, οι αποψύξεις αυξάνουν κατά 5 oC την θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου και καταναλώνουν ενέργεια 7-8 kW για έναν συνηθισμένο ψυκτικό θάλαμο με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Οι διακυμάνσεις αυτές της θερμοκρασίας έχουν κακή επίδραση στο προϊόν. Ουσιαστικά, μειώνοντας την συμπύκνωση γύρω από τον αεροψυκτήρα μειώνουμε και την ανάγκη για ενέργεια. Πολύ συχνά, η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την απόψυξη είναι 4-5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά απαιτείται λόγω της αναποτελεσματικότητας της διαδικασίας απόψυξης. Η παραπάνω ενέργεια που χρησιμοποιείται “χάνεται” μέσα στον ψυκτικό θάλαμο ή στον αεροψυκτήρα και αυτή η θερμότητα θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ψυκτικό μηχάνημα.                  Επιπλέον, η συμπύκνωση στους αεροψυκτήρες δημιουργεί προβλήματα μικροβίων αυξάνοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι αεροψυκτήρες είναι μολυσμένοι με μικρόβια που για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται υγρασία, θρεπτικές ουσίες και κατάλληλη θερμοκρασία. Αφαιρώντας λοιπόν την υγρασία από τους αεροψυκτήρες και διατηρώντας χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους περιορίζουμε την ανάπτυξη μικροβίων.     

Προβλήματα στην οροφή του ψυκτικού θαλάμου

Η συμπύκνωση στην οροφή του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς εφόσον αυτή βρίσκεται κοντά σε καλώδια και ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, καθώς το νερό πέφτει από την οροφή δημιουργεί “γούβες” νερού. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την λειτουργία των ανιχνευτών καπνού / φωτιάς και επίσης μπορεί να προκαλέσει ρίξεις στις μεταλλικές ενώσεις των panels, να καταστρέψει την μόνωση και τελικά να την παγώσει. Ακόμα και η παραμικρή αύξηση βάρους του panel, λόγω της διείσδυσης του νερού, μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της μονωτικής δυνατότητάς του και της αντοχής του (επιβάρυνση φορτίου ανά m2).     Αν η σχετική υγρασία διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο που εξαλείφει την συμπύκνωση, ο “στεγνός” αεροψυκτήρας θα λειτουργεί κανονικά διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία μέσα στον ψυκτικό θάλαμο, και επιπλέον, η ψυκτική απόδοση του ψυκτικού συγκροτήματος θα βελτιωθεί.