Ψυκτικοί Θάλαμοι Κανόπουλος | Μελέτη, συντήρηση, κατασκευή

Η απόλυτη λύση στις ψυκτικές εφαρμογές

Ψυκτικοί Θάλαμοι


Κανόπουλος Νικόλαος, Μηχανολόγος Ψυκτικός, Θεσσαλονίκης 71, Κατερίνη
Τηλ: 23510 77803, 6942231276 | email: info@kanopoulos.gr